Konkurs z okazji 90-lecia dyplomu WAC

Celem konkursu jest uczczenie 90 rocznicy zdobycia pierwszego w Polsce dyplomu WAC, wydanego za przeprowadzanie łączności ze wszystkimi kontynentami. Zdobywcą tego dyplomu był Zygmunt Beresiński – SP3KX, patron naszego klubu.

Organizatorem konkursu jest Klub SP3PSM a patronat sprawują:

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rada Osiedla Bolesława Śmiałego.

Czas trwania konkursu od 15 do 30 listopada 2019r.

Udział w konkursie mogą brać radiostacje indywidualne i klubowe, krajowe i zagraniczne oraz nasłuchowcy w następujących kategoriach:

- KF nadawcy 3,5 i 7 MHz

- UKF Nadawcy 145MHz

- Nasłuchowcy KF i UKF łącznie

Pasma KF i UKF, wszystkie rodzaje emisji (łączności przez przemienniki nie zalicza się).

W czasie trwania konkursu pracować będzie okolicznościowa radiostacja SN90WAC.

Za udział w konkursie i spełnienie warunków regulaminowych przyznane zostaną nagrody i dyplomy. Nagroda za 1 miejsce:

-  na KF – puchar Prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

-  na UKF – puchar Przewodniczącej Rady Osiedla Bolesława Śmiałego PSM

-  nasłuchowcy puchar Prezesa Klubu SP3PSM

Zdobywcy miejsc od 1 do 10 w każdej kategorii wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych (między innymi) w kategorii KF: radiotelefon Baofeng, w kategorii UKF: antena duobandowa 145/430MHz, w kategorii SWL: lutownica transformatorowa.

Łączności ze stacją okolicznościową SN90WAC zostaną potwierdzone okolicznościową kartą QSL.

Warunkiem otrzymania okolicznościowego dyplomu jest zdobycie minimum 90 punktów za przeprowadzenie łączności ze stacją:

-SN90WAC (obowiązkowa): 5 punktów

-Członka klubu (SP3PSM) : 3 punkty

Punkty za łączności na UKF dla stacji po za kwadratu JO82 liczą się podwójnie. Z każdą stacja można przeprowadzić 1 łączność na KF (na 3,5 lub 7MHz) i UKF (144MHz) każdego dnia. Zgłoszenia zarówno na dylom, jak i udział w konkursie należy przesłać do 15 grudnia 2019r. na adres:

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego,

Pawilon 104, 60-682 Poznań (z dopiskiem „Konkurs”)

W celu otrzymania dyplomu do zgłoszenia należy dołączyć znaczek pocztowy.

Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać: datę, godzinę, znak wywoławczy, rodzaj emisji, raporty, imię korespondenta, własny lokator, podliczone punkty oraz pełny oraz czytelny adres zgłaszającego (można dołączyć karty QSL dla członków klubu dających punkty).

Puchary, nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu w klubie Korona (styczeń 2020) lub wysłane pocztą.

Wykaz stacji – członków klubu dających punkty konkursowe:

SP3KX, SP3AFO, SQ3NMV, SP3RAX, SP3CCT, SP3CVT, SP5GOP, SP9BNM, SQ3MIS, SP3VKW, SP3OSM, SP3WXI, SQ3KNT, SQ3XPB, SP3XPB.

Radiostacje członków klubu SP3PSM w konkursie nie będą klasyfikowane.

www.sp3psm.pl

 

Script logo