O klubie

Inauguracja działalnosci Klubu Krótkofalowców PZK przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się 28 września 1987 roku. Inicjatywę powstania Klubu podjęli członkowie założyciele:
Julian Jarzombek SP3PL
Marian Tofil SP3AFO
Wojciech Duda SP3CCT
Michał Handkowski SP3CMT
Zbigniew Domański SP3NUC
Halina Duda SP3CVT
Barbara Śmigielska SP3OEH

W zebraniu inaugurującym działalność klubu udział wzięli również zaproszeni:
Eugeniusz Nowaczyk SP3BKI – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego
Związku Krótkofalowców w Poznaniu
Władysław Brzeski – Przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 15 w Poznaniu
Pozostali obecni na tym zebraniu: Wiesław Kompf SP3RAY, Karol Duda, Arkadiusz Świetlicki.
Na zebraniu omówiono program pracy Klubu - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy ZG PZK a Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową – Domem Kultury “Dąbrówka” i wybrano władze klubu .

Najważniejsze punkty przyjętego planu działania klubu:
- akcja propagująca krótkofalarstwo wśród młodzieży Osiedli Piątkowskich
- budowa systemu antenowego na budynku OS. J.III Sobieskiego do celów 
  szkoleniowo dydaktycznych
- prowadzenie szkolenia I stopnia na licencję nasłuchowa SWL
- prowadzenie szkolenia II stopnia na świadectwo uzdolnienia
- opracowanie cyklu szkoleń oraz nabór młodzieży do specjalistycznej sekcji
  amatorskiej Radiolokacji Sportowej

Członkowie – założyciele Klubu , w hołdzie zasłużonemu krótkofalowcowi poznańskiemu , zdobywcy pierwszego w Polsce dyplomu WAC za łączności ze wszystkimi kontynentami w latach 20-tych XX wieku , wybitne osiągnięcia w propagowaniu krótkofalarstwa do ostatnich dni swojego życia, Zygmuntowi Bresińskiemu (TPKX,ETPKX,SP1KX,SP3KX) , postanowili nadać swojemu klubowi jego imię.

Script logo