Pierwszy polski WAC - 1929r.

Dyplom za QSO z sześcioma kontynentami przyznano w Polsce 90 lat temu. Otrzymał go poznański nadawca Zygmunt Beresiński SP3KX – pionier amatorskiego radia i współzałożyciel Związku Krótkofalowców. Przypomnijmy sylwetkę tego znakomitego operatora, konstruktora i żarliwego działacza społecznego.

Popularny dyplom WAC ( Worked All Continents) wydawany jest od 1926 roku przez ARRL (Amerykański Związek Krótkofalowców) i przyznawany był wyłącznie członkom tego stowarzyszenia. Kto chciał otrzymać taki dyplom musiał najpierw zapisać się do ARRL W tym czasie był to bardzo prestiżowy dyplom. Posiadało go niewielu nadawców, którzy demonstrowali jego posiadanie wszędzie, gdzie się tylko dało. Nic w tym dziwnego, bo zaliczenie w tamtych czasach QSO z wszystkimi kontynentami było wyczynem niezwykłym. Ówcześni operatorzy posiadali bardzo prymitywne urządzenia nadawczo-odbiorcze, do dyspozycji mieli też proste anteny drutowe. Każdy więc, komu udało się zaliczyć łączności ze stacjami na sześciu kontynentach miał uzasadnione powody do dumy. Takich szczęśliwców nie było też wielu na świecie. W 1926r. było ich 35, w 1927r – 86, w 1928- 120, 1929- 102. W ciągu czterech lat wydano tylko 343 takie dyplomy. O tym czym był dyplom WAC w owym czasie najlepiej świadczy artykuł pt.” Co znaczy WAC?”  napisany przez Zygmunta Beresińskiego, SP3KX (ex TPKX-SP1KX), jego pierwszego polskiego zdobywcę. Warto przy okazji wiedzieć, że pierwszy w świecie dyplom WAC przyznany był 13 kwietnia 1926r. Amerykanowi Brandonowi Weworthowi, 6OI.

Tak więc także pierwszy zdobywca dyplomu WAC musiał najpierw zapisać się do ARRL, zapłacić składkę i wystąpić o upragniony dyplom. Otrzymał go 26 listopada 1929r. Już wkrótce tj. w 1930r sytuacja się zmieniła, bo wydanie dyplomu przejął Międzynarodowy Związek Radioamatorski (IARU). Dyplom WAC jest zatem najstarszym dyplomem krótkofalarskim przyznawanym przez IARU. Był tym bardziej atrakcyjny, bo już jako bezpłatny , dostępny był członkom innych niż ARRL stowarzyszeń. Zygmunt Beresiński otrzymał go po raz drugi 10 września 1931r. , tym razem jako SP1KX. Dyplom miał nową szatę graficzną, która zachowała się w niezmienionej postaci przez długie lata – do lat 80-tych ubiegłego stulecia.

Zygmunt Beresiński, SP3KX, zdobywca pierwszego w Polsce prestiżowego dyplomu WAC dla polskiego krótkofalarstwa był postacią niezwykła. Był jednym z pionierów amatorskiego radia, któremu pozostał wierny aż do śmierci (13 czerwiec 1981r.) . Przez całe swoje życie również zawodowo związany był z radiem.

Na podkreślenie zasługuje jego rola w powołaniu do życia PZK – krajowego stowarzyszenia radioamatorów. Na zjeździe założycielskim jaki miał miejsce w lutym 1930r. Zygmunt Beresiński był delegatem poznańskich krótkofalowców z ramienia Polskiego Klubu Radionadawców. Dużą jego zasługą była spora ilość artykułów o krótkofalarstwie publikowanych na łamach poznańskiego tygodnika „Tydzień Radiowy”, którego był redaktorem naczelnym. Swoimi tekstami „zaraził” wielu młodych ludzi, którzy krótkofalarstwo wybrali swoim ulubionym hobby.

Ciekawostką jest także fakt, że dzięki jego staraniom amatorskiemu radiu nadana została stosowna ranga ze strony ówczesnej administracji państwowej. Po raz pierwszy bowiem zbudowana m.in. przez SP3KX radiostacja amatorska nadająca z terenu Uniwersytetu Poznańskiego posługiwała się przyznanym przez władze państwowe znakiem wywoławczym  ZFWL (skrót od: Zakład Fizyki Wydziału Lekarskiego) . Fakt ten można uznać za surogat pierwszej licencji amatorskiej.

Zygmunt Beresiński SP3KX wychował wielu znanych krótkofalowców. W latach 1960-1980 prowadził aktywną działalność szkoleniową (m.in. na kursach prowadzonych w LOK).

Z rozrzewnieniem wspominane są niedzielne spotkania towarzyskie (lata 60-80) przy kawie w kawiarni hotelu „Merkury” w Poznaniu , gdzie spotykali się tacy nadawcy jak: SP3KX, SP3PL, SP3PD (pionier UKF), SP3CCT, SP3AFO i wielu innych.

Zygmunt SP3KX całe swoje życie związał z krótkofalarstwem i ukochanym Poznaniem. Był jednym z tych, którzy pełnym zaangażowaniem i niestrudzoną pracą wykuwali zręby polskiego krótkofalarstwa.

W uznaniu zasług i osiągnięć Zygmunta, SP3KX, założony przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 1981r. Klub Krótkofalowców SP3PSM otrzymał jego imię.

90-rocznica przyznania dyplomu WAC pierwszemu polskiemu krótkofalowcowi jest okazją do specjalnego uhonorowania tego wydarzenia. W tym celu przez cały listopad br. czynna będzie okolicznościowa radiostacja o znaku wywoławczym SN90WAC. Dodatkową pamiątką będzie też dyplom jaki wydał klub SP3PSM korespondentom stacji SN90WAC.

 

Marian Tofil, SP3AFO

Script logo