Zebranie członków 5 lipca 2022, godz 18

Zebranie członków 5 lipca 2022, godz 18, tematem zebrania jest omówienie nowych warunków współpracy z Administracją Osiedla Bolesława Śmiałego oraz podjęcie decyzji odnośnie dalszych losów naszego Klubu.

Z uwagi na malejące zainteresowanie naszym hobby wśród mieszkańców OBŚ, Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego zmienia nam warunki udostępnienia lokalu oraz sprzętu ze sponsorskich na komercyjne (najem lokalu).

Zapraszam wszystkich zainteresowanych,

Rafał
SQ3NMV

Script logo