30 lat SP3PSM

30 lat SP3PSM, Klubu Krótkofalowców PZK im Zygmunta Bresińskiego SP3KX działającego przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

28 września 2017 roku mija 30 lat od powstania Klubu SP3PSM.
Klub powstał w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Głównym PZK a Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie działalności politechniczno - wychowawczej na terenie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 14 września 1987 roku porozumienie to podpisali: w imieniu ZG PZK – Dyrektor Biura - Jerzy Miśkiewicz SP8TK; a imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Zastępca Prezesa Pani Maria Suszyńska.

Wynikiem tego porozumienia było zawiązanie się grupy w składzie:
SP3PL - Julian Jarząbek,
SP3AFO - Marian Tofil,
SP3CCT - Wojciech Duda,
SP3CMT – Michał Handkowski,
SP3NUC - Zbigniew Domański,
SP3CVT - Halina Duda,
SP30EH – Barbara Śmigielska
Grupa ta w dniu 28 września  1987 roku powołała Klub Krótkofalowców, który rozpoczynał działalność na terenie osiedla Piątkowo w Poznaniu. Dla podkreślenia przynależności grupa wystąpiła do ówczesnego PIR-u o przydzielenie znaku wywoławczego SP3PSM. Na patrona Klubu wybrano Zygmunta Bresińskiego SP3KX (ex TPKX, ETPKX, SP1KX)  poznańskiego krótkofalowca - jednego z pionierów krótkofalarstwa w Polsce, współzałożyciela PZK a także zdobywcę pierwszego w Polsce dyplomu WAC(1929 rok).

Dzięki bardzo dobrej (wzorcowej) współpracy Klubu z władzami Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – jej zarząd sfinansował w roku 1993 adaptację  dla potrzeb Klubu pomieszczeń najwyższej kondygnacji wieżowca na Osiedlu Bolesława Śmiałego. Pomieszczenia Klubowe są prawdopodobnie najwyżej położonym klubem w Poznaniu. Klub posiada również nieskrępowany dostęp do całej powierzchni dachu na którym zgodnie z posiadanymi możliwościami finansowymi i technicznymi, instaluje różne systemy anten. Spółdzielnia wspiera Klub również w zakresie bezpośredniego dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia. Bez tych znaczących środków zakup - FT 757 GX, TS 2000, TM255A, zestawu antenowego UKF i wielu innych elementów wyposażenia byłby niemożliwy.

Przez Klub w ciągu jego istnienia przewinęło się ponad 85 nadawców, wyszkolono młodych adeptów krótkofalarstwa z których 55 posiada własne znaki. Zarząd Główny PZK doceniając naszą współpracę i wkład Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w popularyzację krótkofalarstwa przyznał w roku 2007 Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Odznakę Honorową PZK. W roku jubileuszu Klub organizuje konkurs otwarty dla wszystkich krótkofalowców.

SP3AFO Marian Tofil
marian.tofil@poczta.inotel.pl

Regulamin konkursu >>>

Script logo